سحر و مِهر كردگار

هر كه هواي وصال دارد، در سحرها حال دارد، آري سالك در سحر حال دگر دارد كه سر روي مُهر آورد و دل مملو مِهر كردگار ماه و مِهر دارد.

برادرم نعمت بيداري روزي هر بي سرو پايي نمي‌شود و اين پيك كوي وفا با هر دلي آشنا نمي‌گردد.

/ 0 نظر / 21 بازدید