عبادت نياز روحي بشر

يکي از خلقهاي ثابت همگاني تغيير ناپذير و نسخ ناپذير که زمان هيچ وقت نمي تواند در آن تأثير داشته باشد، عبادت و پرستش است. يکي از نيازهاي بشر پرستش است.

پرستش آن حالتي را مي گويند که در آن انسان به باطن خود توجه مي کند و حقيقتي را مي يابد که او را آفريده است و خود را در قبضه قدرت او و نيازمند و محتاج او مي بيند.

پرستش در واقع سيري است که انسان از خلق به سوي خالق مي کند.

اين امر اساساً قطع نظر از هر فايده و اثري که داشته باشد خودش يکي از نيازهاي روحي بشر است. انجام ندادن آن در روح بشر ايجاد عدم تعادل مي کند مثال ساده اي عرض مي کنم: اگر ما کجاوه اي داشته باشيم و حيوانهايي خورجينهايي که روي اين حيوانها مي گذارند بايد تعادلشان برقرار باشد. نمي شود يک طرف پر باشد و طرف ديگر خالي. انسان در وجود خودش خانه خالي زياد دارد در دل انسان جاي خيلي از چيزها هست. هر احتياجي که برآورده نشود روح انسان را مضطرب و نامتعادل مي کند اگر انسان بخواهد در تمام عمر به عبادت بپردازد و حاجتهاي ديگر خود را برنياورد همان حاجتها او را ناراحت مي کند. عکس مطلب هم اين است که اگر انسان هميشه دنبال ماديات برود و وقتي براي معنويات نگذارد باز هميشه روح و روان او ناراحت است. ( نهرو ) مردي است که از سنين جواني لامذهب شده است در اواخر عمر يک تغيير حالي در او پيدا شده بود خودش مي گويد من هم در روح خودم و هم در جهان يک خلائي را يک جاي خالي را احساس مي کنم که هيچ چيز نمي تواند آن را پر کند مگر يک معنويتي. و اين اضطرابي که در جهان پيدا شده است علتش اين است که نيروهاي معنوي جهان تضعيف شده است. اين بي تعادلي در جهان از همين است.

در کشورهاي کمونيستي اين ناراحتي به سختي وجود داشت. تا وقتي که اين مردم گرسنه بودند و گرسنگي به ايشان اجازه نمي داد که درباره چيز ديگري فکر بکنند يکسره در فکر تحصيل معاش و در فکر مبارزه بودند. بعد که يک زندگي عادي پيدا کردند يک ناراحتي روحي در ميان آنان پيدا شد. در موقعي که از کار بيکار مي شدند تازه اول مصيبت آنهاست که اين ساعت فراغت و بيکاري را با چه چيز بربکنند؟ بعد مي گويد من گمان نمي کنم اينها بتوانند آن ساعات را جز با يک امور معنوي با چيز ديگري پر بکنند. و اين همان خلائي است که من دارم.

/ 2 نظر / 19 بازدید
madadyaali

سلام قلم بسيار جالبی داريد بسيار زيبا تحرير کرده ايد خواهش ميکنم به منم سر بزنيد وبلاک من هم ببينيد و راهنمايی کنيد در بهتر شدن وبلاکم ممنون ميشم ساده بگين فقير جواد

پپه

سلام حاجی به وبلاگ من یه سر بزن یه مطلب خوب گذاشتم.