كوه حسنات

ذره‌اي درد بر آن ماية درمان بردن    به ز كوه حسنات است به ديوان بردنايستادن نفسي نزد مسيحا نفسي به ز صد سال نماز است به پايان بردنيك طوافي به سر كوي ولي الهي به ز صد حج قبول است به ديوان بردنبردن غم ز دل خسته دلي در ميزان به ز صوم رمضان است به ديوان بردنبه ز آزادي صد بنده فرمانبردار حاجت مومن محتاج به احسان بردندست افتاده بگيري ز زمين برخيزد به ز شب خيزي و شاباش ز ياران بردننفس خود را شكني تا كه اسير تو شود به ز اشكستن كفار و اسيران بردنخواهي ار جان به سلامت ببري تن در ده خدمتش را ندهي تن نتوان جان بردنسر تسليم بنه هر چه بگويد بشنو از خداوند اشارت ز تو فرمان بردن

دل بدست آر ز صاحب دل و جان از جانبخش

گل و تن رانتوان فيض به جانان بردن

/ 2 نظر / 15 بازدید
پپه

فکر نمی کنی واسه این حرفا یه کم دیر شده!! مثلا صد سال

ali

اين حرفها فقط به درد کتابها ميخوره و بس الان و با شرايط فعلی اين حرفها رو هرکی بزنه ميگن عقل از سرش پريده با آرزوی موفقيت برای شما